Back office

Nevíte si rady se zpracováním došlých objednávek a jejich zadávání do interních firemních systémů a následné zpracování.

Nevadí, naši specialisté o retenční péči tuto agendu zvládnou za Vás.

Zabýváme se

  • Vedení účetnictví, daňová evidence, řízení financí a finančních zdrojů, zpracování dokladů, fakturace
  • Řízení lidských zdrojů a vedení informací o lidech (personální oddělení)
  • Správa budov a majetku,
  • Úklid a údržbu budov
  • Vedení evidence majetku
  • IT procesy, činnosti IT oddělení
  • Procesy nákupu a získávání zdrojů a řízení dodavatelů
  • Provozní procesy a běžný chod a správa organizace